Sociaal jaarverslag 2017

98,5%
Bereikte kinderen
(0-18 jaar)
289.000
Contactmomenten
met kinderen
698
Professionals
in dienst
Bekijk de cijfers

CJG in beeld

Samen met

Samenwerkings-
partners

Verhalen en interviews

Ons werkgebied

CJG Schiedam

In Schiedam opereert de jeugdgezondheidszorg als samenwerkingspartner naast het wijkondersteuningsteam. Er is intensief contact met verloskundigen voor prenatale zorg en bijvoorbeeld ook met Stichting Aanzet voor interculturele zorg.
De jeugdarts of jeugdverpleegkundige neemt deel aan het kinderteam van het Vlietland Ziekenhuis en er is veel contact met (voor)scholen. Voor kinderen tot 4 jaar is er een uitgebreid aanvullend pakket ingekocht.CJG Barendrecht

Elk wijkteam in de BAR-gemeenten heeft een jeugdverpleegkundige als contactpersoon, die regelmatig deelneemt aan overleg en gezamenlijke netwerkbijeenkomsten.

In Albrandswaard nam het CJG in 2017 jaar deel aan het screeningsoverleg, in Barendrecht draaiden we een succesvolle pilot met een huisartsenpraktijk en in Ridderkerk startte een gezamenlijk aanbod voor zorgstatushouders. De samenwerking tussen onderwijs, CJG en wijkteam is een belangrijk speerpunt.

CJG Albrandswaard

Elk wijkteam in de BAR-gemeenten heeft een jeugdverpleegkundige als contactpersoon, die regelmatig deelneemt aan overleg en gezamenlijke netwerkbijeenkomsten.

In Albrandswaard nam het CJG in 2017 jaar deel aan het screeningsoverleg, in Barendrecht draaiden we een succesvolle pilot met een huisartsenpraktijk en in Ridderkerk startte een gezamenlijk aanbod voor zorgstatushouders. De samenwerking tussen onderwijs, CJG en wijkteam is een belangrijk speerpunt.

CJG Ridderkerk

Elk wijkteam in de BAR-gemeenten heeft een jeugdverpleegkundige als contactpersoon, die regelmatig deelneemt aan overleg en gezamenlijke netwerkbijeenkomsten.

In Albrandswaard nam het CJG in 2017 jaar deel aan het screeningsoverleg, in Barendrecht draaiden we een succesvolle pilot met een huisartsenpraktijk en in Ridderkerk startte een gezamenlijk aanbod voor zorgstatushouders. De samenwerking tussen onderwijs, CJG en wijkteam is een belangrijk speerpunt.

CJG Krimpen aan den IJssel

Jeugdverpleegkundigen van het CJG nemen, samen met andere partijen, deel aan het overleg van de consulenten van de Krimpenwijzer. Via de Krimpenwijzer krijgt iedere burger antwoord op al zijn vragen of wordt naar de juiste personen doorverwezen.
Er is ook regelmatig overleg en afstemming met het Krimpens Sociaal Team wat betreft gezamenlijke casuïstiek. Mede door huisvesting in hetzelfde gebouw, zijn de lijnen kort.CJG Lansingerland


Er is geen wijkteam in Lansingerland. Hier heeft de CJG-procescoördinator een goed overzicht van de zorgvragen. Jeugdverpleegkundigen komen thuis op bezoek voor een brede uitvraag en het samenstellen van een ondersteuningsplan.

Samen wordt gezocht naar hulp binnen het eigen netwerk en de vrij toegankelijke voorzieningen in de gemeente. Is er meer of andere zorg nodig, dan is er nauwe samenwerking met de gemeentelijke jeugdconsulenten.

CJG Goeree-Overflakkee

Het CJG werkt vanuit een gezamenlijk pand met de leerplichtambtenaren, het Jeugd Ondersteuningsteam (JOT) en maatschappelijk werk. Zo zijn de lijnen voor het opsporen en voorkomen van problemen in gezinnen kort.

In de speciale START prematurenpoli werkt het CJG samen met het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis, fysiotherapeuten en logopedisten aan optimale zorg voor baby’s die te vroeg of met een laag geboortegewicht worden geboren.

CJG Nissewaard


In deze gemeente maken jeugdverpleegkundigen deel uit van alle Jeugd Ondersteuningsteams (JOT’s). Zij nemen deel aan overleg en zijn fysiek bij het JOT aanwezig om zo benaderbaar mogelijk te zijn. Ook bij de verloskundigenpraktijken, de voorschoolse opvang, de basisscholen en het voortgezet onderwijs is de jeugdverpleegkundige een bekend gezicht.
Omdat een stevige schakel met de huisartsen belangrijk is voor gezinnen, wordt een goede band opgebouwd met praktijkondersteuners.

CJG Maassluis

Maassluis werkt met wijkteams. De jeugdverpleegkundige heeft daarin een vaste rol. Vanuit de frontoffice kan zij gemakkelijk beoordelen: is dit een probleem voor het wijkteam of volstaat lichtere ondersteuning van het CJG? Zo vormt zij een mooie schakel in het kader van normalisering.
Ook bij de verloskundigenpraktijk, de voorschoolse opvang, de basisscholen en het voortgezet onderwijs is de jeugdverpleegkundige een bekend gezicht.CJG's in Rotterdam

De CJG-locaties in Rotterdam spelen meer en meer een centrale rol in de wijken als het gaat om opvoeden en opgroeien. Als spin in het web brengt de jeugdverpleegkundige in de wijken partners samen voor preventieve ondersteuning en leidt gezinnen toe naar het wijkteam als meer hulp nodig is.

De focus ligt op prenatale zorg en vroegsignalering. Er is daarvoor samenwerking in de geboorteketen met verloskundigenpraktijken en de verloskundeafdeling van ziekenhuizen.

CJG Vlaardingen

In Vlaardingen werkt het CJG nauw samen met scholen en leerplicht tegen schoolverzuim. Er is intensief contact met verloskundigen en jeugdartsen nemen regelmatig deel aan het kinderteamoverleg van het Vlietland Ziekenhuis. Om meer voorschoolse opvang te stimuleren voor kinderen vanaf 2 jaar, is er een samenwerking met Stichting Aanzet.

Verder is in 2017 besloten de jeugdverpleegkundigen voortaan in te zetten als ‘linking pin’ tussen het wijkteam en de jeugdgezondheidszorg.

CJG Brielle

In Brielle werken de jeugdgezondheidszorg, Schoolmaatschappelijk Werk, de logopedist, Lucertis, de jeugdcoaches en de procesregisseurs van het gebiedsteam allemaal op 1 verdieping van hetzelfde gebouw. Waar de privacy het toelaat is er veel overleg en de jeugdgezondheidszorg participeert ook in het gebiedsteam.

In Brielle is aan elke school een schoolmaatschappelijk werker en een jeugdverpleegkundige gekoppeld. Deze duo’s vormen een stevige partner voor de intern begeleiders en zorgcoördinatoren op de scholen.CJG Hellevoetsluis

De samenwerking met scholen en peuterspeelzalen is in Hellevoetsluis en Westvoorne bijzonder goed. De inzet van jeugdverpleegkundigen om zich als vaste, betrouwbare en deskundige partner te presenteren, leidt tot aanzienlijk meer contactmomenten.

Ook is er een goede samenwerking met de verloskundigenpraktijk en is er in 2017 gestart de band met huisartsen te verstevigen. Verder verwijst de jeugdgezondheidszorg naar indicatiestellers als jeugdhulp nodig is.

CJG Westvoorne

De samenwerking met scholen en peuterspeelzalen is in Hellevoetsluis en Westvoorne bijzonder goed. De inzet van jeugdverpleegkundigen om zich als vaste, betrouwbare en deskundige partner te presenteren, leidt tot aanzienlijk meer contactmomenten.

Ook is er een goede samenwerking met de verloskundigenpraktijk en is er in 2017 gestart de band met huisartsen te verstevigen. Verder verwijst de jeugdgezondheidszorg naar indicatiestellers als jeugdhulp nodig is.

CJG in de praktijk

Paul van der Zwaal

Tita van der Pot

Sheila van Wijnen &
Alice Bernsen

Verhalen en interviews

Het jaar van de ambassadeur

Lees meer

Van het bestuur

‘Een positief opgroei- en opvoedklimaat; daar zetten wij ons allen dagelijks voor in.’
5
Accounts
op sociale media
6.048
Volgers
op sociale media
21
Beantwoorde vragen
op sociale media
Deel: