De cijfers


We spannen ons elke dag in om gezinnen de best mogelijke jeugdgezondheidszorg te geven. Blije gezichten en opgeluchte reacties laten zien dat we goed bezig zijn, maar is dat ook terug te zien in de cijfers? ‘Ja’, weet Martijn Heijnen, hoofd jeugdgezondheidszorg. ‘We hebben in 2017 opnieuw meer kinderen op tijd gezien dan in het jaar ervoor. Daar ben ik geweldig trots op!’

Martijn Heijnen (hoofd jeugdgezondheidszorg)

Er zijn mooie resultaten behaald in de basisdienstverlening, én er is meer om trots op te zijn. Zo heeft een groot aantal van onze professionals in 2017 opleidingstrajecten gevolgd. Martijn: ‘Er zijn weer collega’s gestart met de opleiding tot jeugdarts en er zijn veel specialistische trainingen verzorgd. Inhoudelijk, maar ook dialoog- en procesgericht. Zo konden we bijvoorbeeld extra inzetten op vaardigheden voor netwerkgericht werken. Juist ook op die manier bevorder je goede zorg.’

Goed vindbaar

Er gebeurt veel achter de schermen maar ook ervoor, vertelt Martijn. ‘We hebben fantastische stappen gezet in onze online vind-, en zichtbaarheid. Via onze nieuwe website www.centrumvoorjeugdengezin.nl zijn we centraal goed vindbaar. Op deze site krijgen mensen snel relevante opvoedinformatie en klikken ze gemakkelijk door naar hun eigen CJG-locatie voor verdere hulp en advies. Die lokale websites werden in 2017 erg goed bezocht.’

Relevante informatieverstrekking

Ook op Facebook zijn we sinds 2017 te vinden onder de naam Centrum voor Jeugd en Gezin. ‘Zo kunnen we op een laagdrempelige manier communiceren met ouders en jongeren van heel Nederland. Sowieso waren we in 2017 op sociale media veel zichtbaarder. We hebben meer informatie gedeeld en deze werd door bezoekers als relevant gezien. De posts zijn uitvoerig geliked en gedeeld en er is veel op gereageerd. Zo hebben we een mooie eerste stap gezet naar gepersonaliseerde zorg en informatie.’

‘We hebben fantastische stappen gezet. Vooral op het gebied van opleidingen en online zichtbaarheid.’

Topscore voor CJG Rijnmond

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt de prestaties en verbeterpunten voor de gehele jeugdgezondheidzorg in de gaten. In 2017 kwam CJG Rijnmond uit de bus als een van de beste JGZ-organisaties. Petra Campen, procesmanager Kwaliteit & Compliance, ziet dit als een bevestiging: ‘Sturen op kwaliteit zit in ons DNA!’

Petra Campen (procesmanager Kwaliteit & Compliance)

Het toezicht door de inspectie vond voor het eerst op een andere wijze plaats, vertelt Petra. ‘Voorheen werden we getoetst aan de hand van een vragenlijst. Nu bezoekt de inspectie de jeugdgezondheidszorgorganisaties om de situatie met eigen ogen te zien. Voor een waarheidsgetrouw beeld houden zij interviews met het management én medewerkers uit de praktijk, onder meer over samenwerking in het sociaal domein en over zicht op kwaliteit van zorg. Ik ben heel trots op onze organisatie: op alle onderdelen ontvingen we de hoogste score.’

‘Wat ouders en kinderen van ons vinden: dat is het allerbelangrijkst.’

Verbeterkansen

De inspectie heeft naar aanleiding van het onderzoek verbeterpunten aangedragen voor de gehele JGZ. ‘Onder meer: betere zorgoverdracht voor jeugdigen met een verstandelijke beperking die 18 jaar worden, meer preventie van pestgedrag bij jonge kinderen en meer afstemming met gemeenten over het gebruik van de JGZ in het sociale domein’, vertelt Petra. ‘Omdat wij de gestelde richtlijnen altijd goed bijhouden, hadden we een groot deel van de aandachtspunten al in uitvoering tijdens de toetsing.

Continu de vinger aan de pols


’

Niet alleen de normen die inspecties en certificaten aan ons stellen zijn uitgangspunt van kwaliteitsmanagement. Petra: ‘We doen het natuurlijk vooral om onze klanten optimaal te bedienen. Met ons klanttevredenheidsonderzoek houden we hun wensen en behoeften goed in de gaten. Sinds 2017 vindt dat onderzoek niet meer tweejaarlijks plaats, maar na elk contact. We proberen ook zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen per CJG-locatie. Zo experimenteren we nu op sommige locaties met verruimde openingstijden omdat daar behoefte aan bleek. En we zien meteen al resultaat: de no-show is veel minder!’

Medewerkers

Bereik

Contactmomenten

Vaccinaties

Opleidingen

Implementatie landelijke richtlijnen

Onderzoekscommissie

Website

Sociale media

Facebook Centrum voor Jeugd en Gezin

Deel: