In de praktijk

Werk maken van sport

‘Ik kijk geen katten uit de boom en zeg altijd ja’, lacht de vrolijke Paul van der Zwaal, jeugdverpleegkundige bij CJG Prins Alexander. ‘Dat is in het kort hoe we zo veel kinderen aan het sporten hebben gekregen. Het begon met een samenwerking met Stichting Buurtwerk, maar inmiddels is er een heel sportnetwerk waarin de gemeente Rotterdam, Buurtwerk en Stichting MEE participeren. Er is momenteel ook een fysiotherapeut geïnteresseerd. Ik kan alleen maar zeggen: doe vooral mee!’

Paul van der Zwaal (jeugdverpleegkundige)

De jeugdverpleegkundige heeft een signalerende functie: dit kind wordt te zwaar of dit kind heeft extra motorische training nodig. ‘Je kunt ze aanraden te gaan sporten, maar je hebt geen grip op het vervolg’, vertelt Paul. ‘Soms hebben ouders het te druk om zich te verdiepen in de mogelijkheden, of is er een financiële drempel. Ik sprak hierover met Buurtwerk-coördinator Gijs Verhoeff en we bedachten de handen ineen te slaan. Buurtwerk neemt ouders en kinderen bij de hand als het gaat om sport, bijvoorbeeld door een aanvraag te doen bij het Jeugdsportfonds Rotterdam. Een perfecte partner dus.’

‘Hoe meer partijen je kent, hoe groter de kans dat je aansluiting vindt voor een kind.’

Goed aansluiten

‘De vraag van ouders en kinderen verandert’, weet Paul. ‘Hun wensen worden steeds specifieker en daar wil je zo goed mogelijk op inspelen. Daarom willen we een zo groot mogelijk netwerk creëren. Hoe meer partijen je kent, hoe groter immers de kans dat je aansluiting vindt voor een kind. Sportclub Excelsior heeft nu bijvoorbeeld het initiatief Streetleague. Dat biedt niet alleen beweging aan in de vorm van straatvoetbal, maar hecht ook erg veel belang aan discipline en teamwork. Daar hebben allerlei kinderen baat bij.’

Zij sporten dankzij het CJG!


‘Ik zit nu een half jaar op tennis en ik ben al veel beter dan toen ik begon. Rennen gaat veel beter en mijn coördinatie is heel erg vooruitgegaan.’
Marta (12)

‘Turnen is superleuk! Als ik niet in de gymzaal ben, doe ik de trucjes gewoon thuis.’
Paula (8)

Blog: praten met een brugklasser

Denk eens mee: hoe kunnen we aan de buitenwereld laten zien wat het CJG doet? Toen de afdeling Communicatie die oproep plaatste, wist Tita van der Pot het wel. Al jaren werkt zij als jeugdverpleegkundige op scholen en daar kan ze letterlijk een boek over schrijven. Of in elk geval een blog. Sinds 2017 verschijnt eens per 2 à 3 weken een verhaal op onze websites in de serie Praten met een Brugklasser.

Tita van der Pot (jeugdverpleegkundige)

WhatsAppje

Als vast gezicht op de scholen, houdt Tita een goed lijntje met de leerlingen die ze ziet tijdens het brugklasgesprek. ‘Met een behoorlijk aantal van hen heb ik ook vervolggesprekken, soms met de ouders erbij. Dat kan op school of op het CJG. En soms spreek ik af dat ik na een paar weken een WhatsAppje stuur om te vragen hoe het gaat. Veel leerlingen zie ik sowieso weer tijdens het contactmoment in de derde klas.’

‘Als een leerling zich begrepen en opgelucht voelt, dan is mijn dag goed!.’

Opgelucht

Waar haalt ze de meeste voldoening uit met de brugklasgesprekken? ‘Als ik een jongere iets kan meegeven. Als ik antwoord geef op een vraag en zie: dat komt binnen. Ja, als een leerling zich begrepen en opgelucht voelt, als hij een vraag minder heeft en een inzicht rijker is, dan is mijn dag goed!’

Tita heeft in 2017 19  blogs geschreven, waaronder die van Gregory. De best gelezen is de blog over Marcelle.

Tita van der Pot is al 15 jaar jeugdverpleegkundige en werkt al 9 jaar op het voortgezet onderwijs. Ze heeft een puberzoon van 16 en herkent daardoor sommige problemen van brugklassers wel. Maar thuis hangt ze haar professional-pet aan de kapstok en voelt ze zich vooral moeder. Toen Tita zelf brugklasser was, stak ze met gemak een kop uit boven alle jongens van de klas. En, zo vertelt ze lachend: ‘Ik was een enorme fan van Queen!’

CJG in het AZC

Alle kinderen in Nederland hebben recht op jeugdgezondheidszorg. Dus ook kinderen in asielzoekerscentra (AZC’s). In het AZC in de Beverwaard werkt een vast team van CJG Rijnmond als onderaannemer van het COA en GGD GHOR. Een jeugdarts, 2 jeugdverpleegkundigen en 2 doktersassistenten zorgden er in 2017 voor dat alle nieuwkomers tussen 0 en 18 jaar gezien werden, konden deelnemen aan het Rijksvaccinatieprogramma en zo veel mogelijk handvatten kregen.

CJG-team AZC Beverwaard

‘Het werken in een AZC is behoorlijk anders dan op een reguliere CJG-locatie’, vertelt jeugdverpleegkundige Sheila van Wijnen. ‘Wij verzorgen voornamelijk intakes en medische onderzoeken, vaak met hulp van een telefonische tolk. Voor alle kinderen en jongeren die nieuw zijn in Nederland wordt een kinddossier aangemaakt. We vragen naar de gezondheid tot nu toe en daarnaast kijken we naar mogelijke gezondheidsrisico’s. Soms is het moeilijk om daarbij geen emotie te tonen. Laatst liet een vader foto’s van de omstandigheden in het land van herkomst zien. Ja, toen zat ik wel met tranen in mijn ogen.’

Samen ondersteunen

Samenwerking met andere organisaties is belangrijk voor alle CJG-locaties. Dat is niet anders bij deze bijzondere locatie, vertelt manager Alice Bernsen. ‘Er zijn korte lijnen met het gezondheidscentrum op het AZC. Daar komen kinderen bijvoorbeeld terecht als ze ziek zijn, net als bij de reguliere huisarts. We kunnen gemakkelijk informatie delen, maar doen dat uiteraard alleen met toestemming van ouders. Verder is er veel overleg met de AZC-school in de Beverwaard en hebben we goed contact met de middelbare school waar veel van onze jongeren naartoe gaan. En als onderaannemer van het COA schakelen we natuurlijk ook veel met hen. Bijvoorbeeld voor het COA-bewegingsprogramma waar veel kinderen aan deelnemen.’ Sheila vult aan: ‘Het is lastig om programma’s op te starten vanwege de hoge doorstroom van onze klanten. Maar we helpen ze zo goed als we kunnen op weg. Al is het maar met een luisterend oor of een advies. Alle beetjes helpen.’

Nieuwe collega’s gevraagd

Om nieuwe jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen te werven, startten we in 2017 de arbeidsmarktcampagne Werken bij CJG Rijnmond. Als je elk kind belangrijk vindt. Vooral de werving van jeugdartsen is landelijk gezien een grote uitdaging: niet veel basisartsen kiezen voor deze specialisatie. Hoog tijd om dit mooie beroep uitgebreid onder de aandacht te brengen!

CJG Rijnmond was vorig jaar de eerste organisatie die met een grootschalige campagne jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen wierf. En het loonde: er werden méér dan de 50 openstaande vacatures voor jeugdverpleegkundige ingevuld en van de 27 jeugdartsvacatures werden er 24 ingevuld. Gezien de schaarste in jeugdartsen is dat een prestatie om trots op te zijn.

Rita Gelauf (instituutsopleider Jeugdarts KNMG)

Een krachtig signaal

De meeste jeugdartsen komen bij een JGZ-organisatie binnen als basisarts. Daarna volgt een kort- of langdurig opleidingstraject. Rita Gelauf is instituutsopleider bij de tweejarige opleiding Jeugdarts KNMG van TNO. Zij vertelt: ‘CJG Rijnmond heeft altijd een krachtig signaal afgegeven: hoe meer scholing, hoe beter. In principe volstaan basisartsen die alleen een introductieprogramma doen, maar CJG Rijnmond laat zo veel mogelijk medewerkers doorstuderen. Tijdens hun opleiding ontwikkelen deze artsen zich niet alleen tot deskundigen binnen de spreekkamer, maar ook daarbuiten. Tijdens de opleiding is er namelijk veel aandacht voor netwerken, beleidsmatig denken en samenwerken.’

‘Wat bijzonder opvalt, is het veilige en goede opleidingsklimaat binnen CJG Rijnmond..’

Toekomstgericht

Rita leidt al sinds 2011 medewerkers van CJG Rijnmond op tot jeugdarts KNMG. ‘Wat daarbij bijzonder opvalt, is het veilige en goede opleidingsklimaat binnen de organisatie’, vertelt ze. ‘Er wordt enorm geïnvesteerd in goede opleiders op de werkvloer; meer dan wettelijk gezien verwacht wordt. En opleidingscoördinator Liesbeth Wierda houdt zich al geruime tijd bezig met de in 2019 verwachte veranderingen qua financieringsstructuur. Die toekomstgerichte blik biedt veel stabiliteit voor artsen in opleiding. Daar kunnen de nieuwe CJG-medewerkers echt blij mee zijn!’

Werken bij… campagne

Onze eerste grootschalige wervingscampagne voor jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen was een groot succes. Maar liefst 13.442 keer is er op de advertenties geklikt. De campagne had dan ook een enorm bereik: de campagne was 6,5 miljoen keer in beeld bij mogelijke kandidaten. Via Facebook en YouTube, Google Display, Google Search, job marketing, de nieuwsbrief van Medisch Contact en natuurlijk onze eigen communicatiekanalen. Geïnteresseerden kwamen uit bij onze Werken bij… website, die volledig in de uitnodigende, prikkelende en moderne stijl van de campagne is ingericht.

Deel: